ವಿಧಾನಸಭೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್

ಇಟಲಿ ಮಾರಾಟಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ (ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ ಟೋಬಿಯಾಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಪಾತ್ರ), ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಲಸ್ಯ ವರ್ಷಗಳ, ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಭರವಸೆ, ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ತಲೆನೋವು. ಈ ವೇಳೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಹಿರಂಗ ಏನೂ, ಇದು ಎಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು. ಇಟಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಕುಸಿತದ: ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್, ಎರಡನೇ-ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿ ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿ, ಅಲ್ಲ ದೂರದ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಗ್ರೀಕ್ ನೆರೆ ಪ್ರಕಾರ. ಎಂದು, ಉದ್ಯೋಗ ದರ ಇಟಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ.
ವೆಬ್ ಚಾಟ್ ರೂಲೆಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಉಚಿತ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಂದಣಿ ಚಾಟ್ ರೂಲೆಟ್ ವೀಡಿಯೊ ಚಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೀಡಿಯೊ ಚಾಟ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊ ಚಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಂದಣಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ ವೀಡಿಯೊ ಚಾಟ್ ವರ್ಷ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಂದಣಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು